Juridische informatie:

1. Vanaf 1 juli 2012 is de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) van kracht geworden. Deze wet geeft rechtszekerheid over de hoogte van de te vorderen kosten en voorkomt conflicten daarover. De wet verplicht de schuldeiser tot het zenden van een laatste aanmaning waarbij aan de schuldenaar de juiste incassokosten in het vooruitzicht worden gesteld, indien niet binnen 14 dagen na het verzenden van die maning wordt betaald. Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen mogen bij niet-betaling de incassokosten conform de in de wet voorziene staffel door JBS Incasso & Debiteur worden aangerekend. Voor vorderingen op bedrijven kan van deze regel worden afgeweken. Voor nadere informatie kunt u steeds contact met ons opnemen.

2. Vanaf 1 juli 2012 zijn de griffierechten voor het voeren van een juridische procedure van uw incasso belangrijk verhoogd. Het is dus zaak om voor al uw vorderingen op debiteuren zo snel mogelijk een degelijke incassoprocedure te starten zodat u snel over uw geld kunt beschikken zonder daarvoor een rechtbank in te hoeven schakelen.

3. Vanaf januari 2014 worden de griffierechten voor het voeren van een juridische procedure voor uw incasso's nogmaals verhoogd. Alle reden om uw incassovorderingen tijdig en op een snelle en correcte wijze te laten behandelen.

4. Vanaf 1 juli 2011 kunnen vorderingen t/m 25.000 Euro door de kantonrechtbank worden behandeld. JBS Incasso & Debiteur kan u hierbij uiteraard van dienst zijn.

Ook voor juridische procedures geldt dus nog steeds:

JBS Incasso & Debiteur voor het volledige incasso traject van factuur via debiteurenbeheer tot en met betaling!

Meer informatie?